logo背景
欢迎来到中共凉山彝族自治州委党校!2023年10月02日 星期一

凉山州学术和技术带头人及后备人选

发表日期:2022年07月14日   共浏览5025次

1.凉山州学术和技术带头人

        蔡莉英:第九批凉山州凉山州学术和技术带头人

        管理期:2018.03--2024.02

2.凉山州学术和技术带头人后备人选

        周  燕:第九批凉山州凉山州学术和技术带头人后备人选

        管理期:2018.03--2024.02

        赵桂敏:第十批凉山州凉山州学术和技术带头人后备人选

        管理期:2020.12--2026.12